nagrywanie rozmów telefonicznych

Nagrywanie

 

W każdej firmie, jakość obsługi klienta jest bardzo ważna. Wiele firm i instytucji wymaga nowoczesnych rozwiązań umożliwiających nagrywanie oraz zarządzanie nagranymi rozmowami telefonicznymi. W naszej ofercie posiadamy systemamy nagrywania rozmów znanych i cenionych na Polskim rynku producentów serwerów telekomunikacyjnych. Są to zazwyczaj systemy zintegrowane z centralą telefoniczną. Takie połączenie pozwala na nagrywanie rozmów telefonicznych bez inwestycji w dodatkowy kosztowny sprzęt, wymagający synchronizacji z istniejącą siecią telefoniczną czy też dodatkowej obsługi. 

 

KIEDY NAGRYWAĆ?

 • Jeżeli chcesz podnosić kwalifikacje swoich pracowników kontaktujących się telefoniczne z klientami
 • Gdy zdarzają się przypadki, że trzeba rozstrzygać sporne kwestie z klientem
 • Gdy przyjmujesz zamówienia telefonicznie
 • Jeżeli prowadzisz jednocześnie wiele rozmów, które chciałbyś zachowywać do celów szkoleniowych
 • Jeżeli dbasz o jakość obsługi klienta i chciałbyś zapisać wybrane rozmowy na dysku lokalnym
 • Jeżeli dbasz o bezpieczeństwo swojej firmy lub instytucji

 

FUNKCJE I ZALETY SYSTEMÓW NAGRYWANIA ROZMÓW

  • zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki ochronie za pomocą haseł, stopniowaniu uprawnień do pobierania i odsłuchu nagrań
 • aplikacje posiadają rozbudowane narzędzia i filtry do wyszukiwania nagranych rozmów
 • umożliwiają monitorowanie jakości obsługi telefonicznej klienta oraz wykorzystania nagrań do celów szkoleniowych
 • czas zarejestrowanych rozmów ograniczony jest wyłącznie pojemnością dysku, na którym przechowywane są pliki
 • nagrywają i archiwizują połączenia przychodzące, jak i wychodzące, niezależnie od tego, czy są to rozmowy pracowników indywidualnych czy zespołu call center z możliwością ich wyszukania wg kryterium daty, numeru abonenta, numeru, z którego przyszło połączenie i innych
 • są wsparciem w procesie sprzedaży – pozwalają na odtworzenie ustaleń - cen, terminów i innych warunków omawianych z klientem, dostawcą
 • wspierają pracę jednostek administracji rządowej i samorządowej – rejestracja połączeń w centrach powiadamiania ratunkowego, w obsłudze petentów urzędu i innych

 Nagrywanie rozmówRecordMAN

Zadaniem serwera telekomunikacyjnego jest realizacja połączeń telefonicznych oraz rejestrowanie ich treści na karcie SD lub twardym dysku.
W serwerze można zdefiniować które rozmowy mają być nagrywane oraz nadać im dodatkowo priorytety. Możemy również określić które rozmowy nie mogą nigdy zostać nagrane a także powołać konta użytkowników aplikacji posiadających różne uprawnienia:

 • prawo do kopiowania nagrań na dysk lokalny - decyduje o możliwości eksportowania nagrań jako typowe pliki dźwiękowe
 • dostęp pełny - brak ograniczeń - dla użytkownika dostępne są wszystkie rozmowy nagrane w centrali
 • dostęp ograniczony - pozwala na ustawienie praw do nagrań wg następujących kryteriów:

       - do określonego poziomu - prawo do odsłuchu nagrań tylko dla konkretnej grupy abonentów, lub kilku grup
       - do nagrań z filtrem - prawo do odsłuchu wyłącznie nagrań konkretnego numeru wewnętrznego
       - prawo do odsłuchu nagrań do określonej liczby dni wstecz

Aplikacje przeznaczone do współpracy z systemem nagrywania rozmów umożliwiją pobieranie nagrań z zasobów centrali i zapisywanie ich kopii na dysku komputera w sieci lokalnej. Umozliwiają wyświetlenie szczegółowej historii połączeń oraz wyszukiwanie konkretnych połączeń wg wielu kryteriów.

Nagranie

PRAWNE ASPEKTY NAGRYWANIA ROZMÓW

"Zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, nie jest zabroniona sama rejestracja danego zdarzenia przez osobę w niej uczestniczącą. Odnosi się to zarówno do rejestracji głosu podczas rozmowy pomiędzy dwiema osobami, jak i do nagrywania filmów czy robienia zdjęć. Co do zasady, na samo wykonywanie zdjęć czy nagrywanie filmu nie jest wymagana zgoda osoby nagrywanej."

"Czy potrzebna jest zgoda rozmówcy na nagranie rozmowy? W tym zakresie pojawia się nam kwestia ochrony danych osobowych. Poza informacjami podawanymi przez rozmówców podczas takiej rozmowy, już sam głos nagranej osoby może stanowić danę osobową"

 

GIODO o nagrywaniu rozmów telefonicznych   GIODO o nagrywaniu rozmów telefonicznych