Sieciowanie central

SIECIOWANIE CENTRAL

Sieciowanie central

Sieciowanie serwerów telekomunikacyjnych stwarza zupełnie nowe możliwości organizacji pracy i komunikacji pomiędzy oddziałami (różnymi lokalizacjami abonentów) jak i w komunikacji z zewnątrz. Niezależnie od miejsca pracy - wszyscy abonenci używają skróconej numeracji wybierając numery wewnętrzne.

Tworząc jednorodną sieć łączności należy mieć na względzie aspekt jakim jest wygoda i prostota rozwiązania, z którego korzystają na co dzień pracownicy, a także oczekiwany efekt ekonomiczny wdrożenia projektu bezpłatnej komunikacji pomiędzy oddziałami.

Sieciowanie central

 
OSZCZĘDNOŚĆ
 • Niższe koszty połączeń pomiędzy oddziałami – połączenia są traktowane jak wewnętrzne i bezpłatne.
 • Atrakcyjne warunki zakupu urządzeń lub impulsów u operatora (zakup hurtowy).
 • Niższe koszty serwisu i obsługi sieci - jeden zespół obsługujący sieć we wszystkich lokalizacjach - dostęp do wszystkich serwerów on-line.
BEZPIECZEŃSTWO I STABILNOŚĆ
 • Wyższy poziom bezpieczeństwa sieci, transmisji głosu i danych.
 • Jednorodny system analiz i raportowania zdarzeń komunikacyjnych.
 • Sprawdzone technologie oraz rozwiązania.
 • Wewnętrzny i spójny system komunikacji głosowej, czat i sms dla wszystkich abonentów niezależnie od ich lokalizacji (Komunikator CTI) - do firmowej sieci nie są włączane aplikacje / komunikatory zewnętrzne.
 • Szybki czas reakcji na sytuacje awaryjne i zakłócenia pracy niezależnie od lokalizacji urządzenia.
 • Każdy serwer telekomunikacyjny w ramach sieci jest autonomiczny – niezależnie od awarii jednego z urządzeń, czy też sieci operatora, pozostałe centrale działają i można po prostu dzwonić.
WYGODA
 • Spójna numeracja wewnętrzna dla wszystkich serwerów firmowych - prostsza obsługa abonentów.
 • Jeden współdzielony pakiet aplikacji wspierających obsługę połączeń (billingi, analiza ruchu, jeden serwer nagrań, komunikator CTI itp.).
 • Jednorodna struktura - identyczne i niezawodne rozwiązania we wszystkich punktach.
 • Dostęp za pomocą jednego urządzenia do komunikacji analogowej, ISDN, IP oraz połączeń GSM.
 • Intuicyjna wizualna platforma administracyjna dla zarządzającego siecią - obsługa przez jednego administratora z jednego stanowiska. Zarządzanie całą siecią, wszystkimi urządzeniami i dodatkowymi aplikacjami z poziomu jednej platformy administracyjnej.
 • Harmonogramy pracy i automatyzacja powtarzalnych zdarzeń.
 • Skalowalność rozwiązania.
 • Nowe narzędzie marketingowe w relacjach z klientami (wygodne plany numeracyjne).

 

 

PROTOKÓŁ eSSL SLICAN

Slican odpowiadając na wyzwania nowoczesnych organizacji stworzył nowej generacji protokół sieciowania serwerów telekomunikacyjnych - eSSL. Pozwala on na skrócenie procesu linkowania serwerów, jest intuicyjny w obsłudze i uwzględnia bieżące trendy w technologii obsługi sieci. Jego możliwości to między innymi:

 

Budowa sieci dla kilku tysięcy abonentów:
 • do 3999 numerów zlinkowanych
 • nawet 15 zlinkowanych central
 • linkowane systemy - serwery telekomunikacyjne Slican z firmware 6.20 lub wyższym*
 • abonenci z różnych zlinkowanych central mogą należeć do jednej grupy
Wymiana informacji między zlinkowanymi centralami:
 • rodzaj i numer seryjny centrali
 • numer katalogowy abonenta i komentarz
 • statusy: wolny, zajęty, uszkodzony, wywoływany, DND
 • informacje o abonentach, kontach, grupach, sensorach, bramofonach
 • przesyłanie uprawnień i klas dostępu
Książka telefoniczna w sieciach eSSL:
 • każda centrala w sieci zna konfigurację swoich sąsiadów dlatego ruch wewnętrzny w centralach zlinkowanych kierowany jest w sposób automatyczny i nie wymaga programowania
 • książka numerów wewnętrznych zawiera spis wszystkich abonentów w zlinkowanych centralach z uwzględnieniem znacznika "nie pokazuj wpisu w książce numerów wewnętrznych"
 • drukowanie etykiet przycisków telefonu systemowego – dostosowanie do modelu telefonu, indywidualny wybór kolorów i typu czcionek
Wygoda i bezpieczeństwo z nowym protokołem sieciowania eSSL:
 • pomimo awarii wiązki w ramach sieci eSSL połączenie realizowane będzie automatycznie - centrala zestawi połączenie via sieć PSTN
 • jeżeli ruch z całej sieci eSSL jest tranzytowany do PSTN przez jedną centralę w celu określenia kosztów można posługiwać się jedną bazą BillingMAN
 • niezależnie od ilości zlinkowanych central mogą one być zarządzane centralnie, przez jednego administratora z jednego stanowiska