Profesjonalne konferencje

Slican oferuje zaawansowane systemy telekonferencji, które dotychczas dostępne były tylko w rozbudowanych i kosztownych systemach telekomunikacyjnych. W systemach Slican konferencje są wyposażeniem standardowym serwerów CXS-0424, CCT-1668 , MAC-6400 , IPM-032 i IPL-256. Z konferencji mogą więc korzystać także użytkownicy małych i średnich central - począwszy od sieci dla 8 abonentów.
Telekonferencje w systemach Slican dostępne są dla abonentów sieci wewnętrznej jak i numerów miejskich - w tym GSM i IP. Warunkiem korzystania jest zakup licencji na określoną ilość uczestników telekonferencji.

Konferencje można zorganizować jako :
 • Grupy konferencyjne
 • Pokoje konferencyjne
 • Konferencje prywatne

Inicjator konferencji może zestawić połączenie konferencyjne a samemu w niej nie brać udziału.
Liczba uczestników konferencji i jednocześnie prowadzonych konferencji zależy od możliwości posiadanego serwera Slican.

Tabelka Konferencje

 

Konferencja nie blokuje możliwości tradycyjnych połączeń trójstronnych (3PTY). Oznacza to więc, że np. w MAC-6400 można zestawić 2 konferencje po 10 uczestników w każdej i dodatkowo 3 połączenia trójstronne. Zasoby serwera przydzielane są dynamicznie - w MAC-6400 możemy więc zestawić jednocześnie 6 konferencji złożonych z 5 uczestników lub jedną konferencję złożoną z 10 użytkowników i drugą z 20 użytkowników.

TYPY KONFERENCJI

Grupa konferencyjna

 Grupa konferencyjna

 • Grupa konferencyjna jest rozwiązaniem dla abonentów, organizujących regularne konferencje, odbywające się w stałym składzie, modyfikowanym w niewielkim stopniu. Zdefiniowanie "grupy konferencyjnej" ułatwia i przyspiesza pracę takiego zespołu.
 • Uczestnicy grupy telekonferencyjnej są definiowani w ConfigMAN.
 • Inicjator konferencji o ile dysponuje telefonem systemowym Slican (z wyjątkiem CTS-102.HT) może zdefiniować uczestników, zmieniać ich skład przed i w także w trakcie konferencji (niezleżenie od zdefiniowanej grupy w ConfigMAN).
 • Osoba decydująca o składzie konferencji za pomocą telefonu systemowego Slican (z wyjątkiem CTS-102.HT) pełni funkcję Managera konferencji.
 • Grupa może mieć swój numer wewnętrzny.
 • Jeżeli grupa ma nadany nr wewnętrzny Inicjatorem może być również abonent dysponujący telefonem analogowym.
 • Uczestnikami grupy mogą być zarówno abonenci sieci firmowej (numery wewnętrzne) jak i numery miejskie.
 • Dla połączeń konferencyjnych działają przekierowania ("gdy nie odbiera" i "bezwarunkowe").
 • Istnieje możliwość ponawiania wywołań do uczestników konferencji, którzy się nie zgłosili.
 
Pokój konferencyjny

Pokój konferencyjny

 • Rozwiązanie dla rozproszonych organizacji, działów itp. - wszędzie gdzie ważna jest częsta i regularna wymiana myśli. Zdefiniowany „pokój konferencyjny” jest wirtualnym miejscem spotkań, a korzystanie z niego wymaga tylko jednorazowego zaprogramowania numeru, na który wszyscy uczestnicy konferencji mogą się wdzwonić.
 • Uczestnikami mogą abonenci sieci wewnętrznej jak i numery miejskie, GSM i IP.
 • Telekonferencję realizuje się przez wdzwanianie - "wchodzenie" uczestników do pokoju konferencyjnego.
 • Można zdefiniować PIN, który będzie autoryzował uczestników konferencji.
 • Uczestnicy znajdujący się na liście zdefiniowanej w ConfigMAN mogą "wchodzić" do Pokoju bez PIN-u - są autoryzowani po CLIP-ie (prezentowanym numerze).
 • Aby zarządzać konferencją wymagane jest wcześniejsze określenie managera pokoju konferencyjnego (numeru telefonu).

 

 Konferencja prywatna

Pokój konferencyjny

 • Może być zrealizowana przez każdego użytkownika telefonu systemowego Slican, (z wyjątkiem CTS-102.HT)
 • Uczestnikami mogą abonenci sieci wewnętrznej jak i numery miejskie, GSM i IP.
 • Inicjator konferencji staje się jednocześnie jej managerem.
 • Dodawanie uczestników do "prywatnej konferencji" może być realizowane:
 • poprzez dodawanie kolejnego uczestnika konferencji do listy - przed rozdzwonieniem do wszystkich uczestników konferencji prywatnej
 • po rozdzwonieniu - dynamiczne dołączanie do konferencji

 

Funkcja Managera Telekonferencji

Manager Telekonferencji zarządza konferencją realizowaną w systemach Slican. Zarządzanie możliwe jest wyłącznie za pomocą telefonu systemowego Slican z (z wyjątkiem CTS-102.HT

Możliwości Managera Telekonferencji
1. Zestawiając konferencję ("na zimno")
 • Zestawienie konferencji prywatnej - zdefiniowanie uczestników od początku.
 • Wywołanie grupy konferencyjnej ze wstępnie zdefiniowanymi uczestnikami.
 • Dodanie do grupy konferencyjnej nowego uczestnika.
 • Usunięcie uczestnika z grupy.
2. Podczas trwania konferencji ("na gorąco")
 • Monitorowanie ilości uczestników konferencji i sprawdzanie stanu uczestników konferencji (dostępny, zajęty itd.).
 • Dołączanie do istniejącej konferencji nowego uczestnika.
 • Zakończenie konferencji.
 • Wyciszenie wybranego uczestnika konferencji.
 • Udzielanie głosu uczestnikowi (z jednoczesnym wyciszeniem pozostałych uczestników).
 • Zabieraniu głosu.
 • Chwilowe przejście na rozmowę prywatną z dowolnym uczestnikiem konferencji.
 • Przekształcenie rozmowy w konferencję.